Anket

Project Cloud Ön Hazırlık Formu

Firma İsmi

Excel formatında verileriniz bulunuyor mu? Evet ise veri kapsamlarını belirtiniz(Proje, kontaklar).

Kayıtlar üzerinde aktivite planlanarak takip edilmek istenilen aktivite tipleri nelerdir? Örn. Toplantı, telefon görüşmesi, e-posta gönderimi vb.

Takip edilmek istenilen rapor, dashboard görünümleri nelerdir? (Örneğin, yönetici bazlı tamamlanan proje raporu vb.)

Sistem üzerinden mail gönderimi yapılacak mı? (Yapılacaksa, sistem içerisinde firmanıza ait gelen posta sunucusu bilgileri tanımlanacaktır.)


Proje çeşitleri nelerdir?

Proje yönetim metodolojileri nelerdir?

Proje aşamaları nelerdir?(Örneğin, analiz, tasarım vb.)